Valikko

DreamAccount
Kirjanpito

Kirjanpitovelvollisen on normaalissa tilanteessa pidettävä kahdenkertaista, suoriteperusteista kirjanpitoa. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokaisesta liiketapahtumasta merkitään sekä rahan lähde että rahan käyttö. Ammatinharjoittajalla on kuitenkin mahdollisuus pitää yhdenkertaista kirjanpitoa.

Tässä esimerkkinä on lueteltu kolme asiaa, joiden vuoksi hyvä, ammattitaitoinen kirjanpitäjä on arvokas yritykselle:
1. Kirjanpitovelvollisuus koskee kaikkia liikkeen- ja ammatinharjoittajia.
2. Kirjanpidossa on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa.
3. Verotus perustuu luotettavaan kirjanpitoon.

Asiakkaana sinun tulee huolehtia kirjanpitomateriaalin toimituksesta meille, niin me hoidamme loput. Toimitat yritystoimintaan liittyvät tositteet meille sovittuun ajankohtaan mennessä, niin me käsittelemme yrityksesi kirjanpitoaineiston ajoissa. Teemme tarvittavat ilmoitukset puolestasi viranomaistahoille ilmoitusvelvollisuuden ajanjaksoa noudattaen ja toimitamme asianmukaiset raportit Sinulle liiketoiminnan johtamisen tueksi.